Från tulpanbubblan till dagens finanskrascher: Vad kan vi lära av historien?

Talare: Professor Lars Magnusson, Uppsala universitet

 

Kort om föreläsningen: Vårt minne verkar vara särskilt kort när det gäller finansiella bubblor och krascher: Vi vill så gärna tro att de inte kommer att upprepas. Det konstaterar ekonom-historikern Lars Magnusson som föreläser på Estrad 9 maj. Han kommer bland annat diskutera om finansiella krascher går att förutspå – och därmed förebygga.

Magnussons föreläsning utgår från dagens situation, och blickar bakåt i historien. Finns det några likheter mellan Amsterdams upphaussade tulpanlöksmarknad på 1630-talet, Wall Street 1929, den svenska 1990-talskrisen och kraschen 2008? Kan vi lära något av historien, eller skiljer sig olika krascher så mycket från varandra att det inte går att generalisera? Hur stor är risken för en krasch liknande den vi upplevde 2008 – i Sverige, och globalt? Och vilken roll spelar entreprenörer i kraftiga finansiella upp- och nedgångar?

Lars Magnusson kommer att presentera de teorier som ekonomer använder sig av för att förstå vilka krafter som skapar bubblor och krascher. Han kommer också att beröra i vilken mån krascher kan undvikas, vilka regleringar som skulle behövas, och vilka följder de skulle kunna få.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungliga vetenskapsakademien. Han har skrivit en rad böcker om svensk och internationell ekonomisk historia, bland annat ”Sveriges ekonomiska historia” (Studentlitteratur, sex upplagor sedan 1996) och senast ”Finanskrascher. Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers” (Natur och kultur, 2018).

Register here

Top