Nya regleringar: börda eller möjlighet för företag?

Talare: Ekonomie doktor Åke Freij

 ————————————-

Kort om föreläsningen: Regelverk spelar en avgörande roll för att forma företagens omgivning. Många företag uppfattar regelverken som negativa för verksamheten, när de i själva verket skulle kunna vara möjliggörare av innovation. Den negativa synen gör att nya regler inte implementeras optimalt. Aktuella exempel i bilindustrin och finansbranschen pekar på att det är vanligt att förtränga eller undvika nya regler snarare än att omfamna dem.

Åke Freijs forskning visar att företag som väljer ett proaktivt och flexibelt arbetssätt kring regelverken kan uppnå stora fördelar relativt sina konkurrenter. Under den här föreläsningen ger han konkreta exempel på hur ett sådant arbetssätt kan läggas upp. Föreläsningen baseras på studier av 20 regelverk i en bransch som just nu är intensivt föremål för nya regleringar: finansbranschen.

För att se möjligheterna i förändrade regelverk krävs att företag förstår hur de påverkas. Efter det kan de ta beslut om vilka åtgärder som ska implementeras – och hur. För att nå konkurrensfördelar gäller det att omforma de generella kraven till specifika förändringar i produkter, processer och ny teknik. En viktig och sällan belyst effekt av regelverksförändringar är påverkan på så kallade gränssnitt, som finns både inom organisationen och mellan aktörer i en bransch. Freijs forskning synliggör dessa gränssnitt och visar på hur förmågan att hantera dem ser ut.

Föreläsningen är en del av Global Entrepreneurship Week 2017. Läs mer på www.gew.se

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Åke Freij forskar om innovation och affärsmodeller, med speciellt fokus på finansbranschen. I sin avhandling, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm 2017, beskriver han hur företag gör för att skapa värde från regelverksförändringar. Parallellt med forskningen jobbar Freij med att stödja kunder inom regelverksprojekt, artificiell intelligens och framtidens affärsmodeller. Hans råd till företag: ”Se de nya regelverken som kundens dolda röst”.

 

Har du problem att anmäla dig till föreläsningen? E-posta estrad@esbri.se
Having trouble signing up for the lecture? Contact estrad@esbri.se

OBSERVERA! Antalet platser är begränsat, därför bör anmälan göras så snart som möjligt. Anmälan är bindande. Deltagande i föreläsningarna är kostnadsfritt. Deltagare som anmält sig och som inte deltar kommer dock att debiteras en administrativ avgift på 400 kronor. Eventuell avanmälan måste ske senast 1 dag innan föreläsningen.

Om föreläsningen redan är fulltecknad meddelar vi dig detta omgående. I annat fall mejlar vi en anmälningsbekräftelse ca en vecka innan föreläsningen – håll utkik efter den!

Webbsändningarna är förstås också kostnadsfria, men till dem behöver du inte anmäla dig. Du behöver heller inte något särskilt program eller några inloggningsuppgifter för att se sändningen, du hittar den strax före föreläsningens start på ESBRIs startsida och på vår Youtubesida.

Varmt välkommen!

Sign up here

Top